Vi tar endast emot förfrågningar om produkter via email till: sales@furnco.se

Vi är ett företag som endast säljer produkter business to business, dvs. endast i bulk till leverantörer. Det betyder att vi inte har några återförsäljare för enskilda produkter.

När det gäller halogenprodukter såsom lampor eller transformatorer så tillverkar vi inte dessa längre – dock så har vi kvar ett lager med vissa av dessa produkter som vi kan sälja i små kvantiteter till privatpersoner och företag.

Vi tar tyvärr inte emot förfrågningar på telefon utan endast via email till sales@furnco.se. Meddela oss all info du har angående produkten och hur den används idag, samt skicka gärna med en bild på produkten/produkterna du behöver ersätta så kan vi hjälpa Er på bästa sätt.

We only handle product inquiries via email to: sales@furnco.se

We are a company that only sells products business to business, i.e. in bulk to suppliers. This means that we do not have any retailers for individual products.

When it comes to halogen products such as lamps or transformers, these are no longer manufactured by us – however, we still have a stock of these products that can be sold in small quantities to individuals and companies.

Unfortunately we do not handle inquiries by phone – only via email to sales@furnco.se. Tell us all the info you have about the product and how it is used today, and please send us a picture of the product (s) you need to replace. This way we can help you in the best way possible.